معرفی سفیر یا نمایندگی
نخست وزیر

نخست وزیر: هایله ماریام دسالین (Haile Mariam Desalegne)

تحصیلات: لیسانس مهندسی عمران از د انشگاه آدیس آبابا، فوق لیسانس مهندسی آب و محیط زیست از دانشگاه تامپره (TAMPERE) فنلاند

پست های حزبی: عضو کمیته اجرایی( EPDRF و SEPDM) (از سال 200 تاکنون)؛ رئیس (SEPDM) از 2002 تاکنون و معاون حزب EPDRFاز 2010

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | جستجو