معرفی سفیر یا نمایندگی
معاون نخست وزیر و وزیر آموزش

 

دمکه مکونن حسن Demeke Mekonnen Hassen معاون نخست وزیر و وزیر آموزش و پرورش اتیوپی می باشد. در پی انتصاب هایله ماریام دسالین به عنوان نخست وزیر اتیوپی پس از مرگ ملس زناوی، دمکه مکونن حسن به عنوان معاون نخست وزیر انتخاب گردید.

حزب: ANDM

پست های دولتی: رئیس کمیسیون اخلاق و مبارزه با فساد امهرا؛ رئیس دفتر امور امنیتی و اداری امهرا تا سال 2005؛ معاون رئیس دفتر ظرفیت سازی منطقه امهرا از 2005 تا 2008، وزیر آموزش از 2008 تا کنون، نماینده پارلمان اتیوپی از 2010 تاکنون

پست های پارلمانی: عضو کمیته اجرایی EPDRF  و ANDM

 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | جستجو