معرفی سفیر یا نمایندگی
نظام مالیاتی اتیوپی

طبق قانون مالیات کشور اتیوپی دو نوع مالیات مستقیم و غیر مستقیم اخذ می گردد. مالیات مستقیم به پنج دسته مالیات درآمد شخصی، مالیات اجاره ساختمان، مالیات مایملک، مالیات سودتجاری و مالیاتهای دیگر تقسیم می شود اما مالیات مستقیم شامل مواردی زیر است:

-         مالیات درآمد شخصی: ( بین 5 الی 35 درصد)

-         مالیات اجاره ساختمان: ( بین 10 الی 35 درصد)

-         مالیات مایملک برایunincorporated entities( بین10الی 35 درصد) و برای incorporated (30درصد)

-         مالیات حق تالیف همواره 5 درصد

-         مالیات از خدماتی که در خارج از اتیوپی به داخل منتقل می شود همواره 10درصد است.

-         مالیات ناشی از بازیهای شانسی مثل لاتاری 15درصد

-         سود سهام 10 درصد

-         مالیات سود تجاری

-         مالیات دیگر

مالیات غیر مستقیم نیز به مالیات ارزش افزوده، عوارض گمرکی، مالیات غیر مستقیم، مالیات بردرآمد فروش،


 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | جستجو