معرفی سفیر یا نمایندگی
معرفی آژانس سرمایه گذاری اتیوپی

آژانس سرمایه گذاری اتیوپی بعنوان یک نهاد دولتی مسوول در امر جذب سرمایه گذاری از جمله صدور گواهینامه یا مجوز سرمایه گذاری در اتیوپی می باشد. این نهاد نه تنها تشکیلاتی برای ارائه راهنمایی ها، تقویت و هماهنگ ساختن سرمایه گذاری هاست بلکه در زمینه دریافت، رد یا قبول، تجدید نظرها، نگهداری و تصمیم گیری در زمینه فرمهای پذیرش برای تاسیس یا توسعه شرکت های سرمایه گذاری، تصویب یا خرید یا نگهداری سهام واحدهای تجاری مشغول بکار توسط یک سرمایه گذار داخلی یا خارجی فعالیت دارد.

آژانس سرمایه گذاری اتیوپی در زمینه های زیر نیز مسوولیت دارد:

v    تشویق جریان سرمایه گذاری خارجی و دریافت تقاضاهای سرمایه گذاری در اتیوپی

v    تشریک مساعی و همکاری در زمینه تاسیس ارگانهای تجاری که شامل سرمایه گذاری خارجی می گردد.

v    صدور پروانه تصویب شده با  درنظر گرفتن سرمایه های خارجی در اتیوپی

v    تشریک مساعی با سرمایه گذاران خارجی در جهت یافتن شرکای داخلی در زمینه سرمایه گذاری های پیشنهادی

v    نظارت بر بکارگیری پیشنهادات سرمایه گذاری و پروژه ها، طی گزارشهای مرحله ای و تجزیه و تحلیل آنها

v    ارائه تسهیلات اداری و خدمات پشتیبانی مورد نیاز سرمایه گذاران خارجی و داخلی

قابل ذکر است حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای یک سرمایه گذار خارجی در صورتیکه بخواهد به تنهایی سرمایه گذاری نماید. مبلغ 100هزار دلار و یامعادل آن از ارزهای معتبر و قابل تبدیل برای هر پروژه می باشد و در صورت مشارکت با طرفهای محلی به 60 هزار دلار تقلیل می یابد. اگر چه در صورتیکه پروژه مورد نظر دارای مزایای ویژه از جمله سبب انتقال تکنولوژي و دانش فنی به کشور گردد، ممکن است این حداقل کاهش یابد.

در بخش خدمات مشاوره ای و انتشارات حداقل سرمایه گذاری خارجی50 هزار دلار و در صورت مشارکت با شریک محلی 25 هزار دلار می باشد. همچنین شرط حداقل سهم 27 درصد برای یک اتیوپیایی درصورت سرمایه گذاری مشترک با طرف خارجی کلا حذف گردیده است.

هیچ محدودیت قانونی در تعیین سهم برای یک شرکت سرمایه گذار خارجی و یا شریک اتیوپیایی وجود ندارد زیرا بدلیل نیاز به جذب سرمایه گذاری های خارجی قانون 100 درصد امتیاز خارجی را در بخش هایی که برای سرمایه گذاری خارجی تعیین گردیده است مجاز می شمارد. در حال حاضر دولت فقط انحصار سرمایه گذاری در بخش های بانکی، پست، مخابرات، تامین نیروی برق را در اختیار دارد و درتمامی بخشهای دیگر از جمله خدمات، حمل و نقل جاده ای هوایی و راه آهن، تولید برق، انواع صنایع مادر، و معادن امکان سرمایه گذاری خصوصی ( داخلی و خارجی) وجود دارد.

سهم مشارکت یک سرمایه گذار خارجی معمولا بشکل نقدی و یا به صورت جنسی قابل تحقق است. برای مشارکت به صورت غیر نقدی معمولا عواملی چون ارزش ماشین آلات، ابزار و وسایل منتقل شده از خارج مورد ارزیابی قرار می گیرد.  

به همین صورت سهم یک شرکت سرمایه گذار داخلی ممکن است به صورت نقد یا بر مبنای آورده غیر نقدی همچون ساختمان، وسایل، ابزار، ماشین آلات، مصالح ساختمانی، خدمات و استفاده از زمین ارزیابی گردد.


 

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | جستجو