معرفی سفیر یا نمایندگی
بخش سياسي

نظام سياسي اتيوپي

 كشور اتيوپي در طول تاريخ همواره يك كشور مستقل (از لحاظ سياسي) بوده و فقط طي يك دوره كوتاه 6 ساله از 1935 تا 1941 تحت اشغال دولت ايتاليا(موسوليني) قرار داشته است. اتيوپي طي دوران حكومت هايهايله‌ سلاسی و هايله ‌ماريام شاهد دو طرز تفكر و گرايش؛ غرب‌گرا و شرق‌گرا بوده است. با سقوط هايله ‌ماريام در سال 1991، جبهه دموكراتيك انقلابي خلق اتيوپي (EPRDF) به عنوان حزب حاكم حكومت را در دست گرفته و در واقع سياست ها و دستورالعمل هاي اين حزب تعيين كننده تصميمات حكومتي مي‌باشد. نخست وزير به عنوان رئيس شوراي وزيران داراي بالاترين قدرت اجرائي است و رياست جمهوري تنها يك پست تشريفاتي مي‌باشد.

اتيوپي داراي دو مجلس؛ مجلس نمايندگان مردم با 654 كرسي (عهده‌دار قانونگذاري و ساير امور مهم در كشور) و مجلس فدرال با 112كرسي مي‌باشد. آخرين انتخابات پارلمانی در ماه مي 2010 برگزار گرديد كه طي آن حزب حاكم اكثريت آراء را بدست آورد.

براساس قانون اساسی مصوب سال 1995 اتیوپی، این کشور دارای نظام دومجلسی است. کنگره این کشور شامل؛ مجلس سنا و مجلس نمایندگان می باشد. کنگره سالی دوبار و مواقع ضروری تشکیل جلسه می دهد. اعضای مجلس سنا توسط اعضای شورای ایالت ها یا استان ها انتخاب می شوند که اعضای شورای ایالات خودشان نیز

می توانند به عضویت مجلس سنا درآیند. مجلس سنای اتیوپی هم اکنون 112 عضو دارد. هر کدام از ایالت های نه گانه حداقل یک عضو و به ازای هر یک میلیون نفر یک عضو دیگر می تواند داشته باشد. این مجلس دارای دو کمیته 15 نفره به نامه های؛ کمیته امور مناطق و قانون اساسی و کمیته بودجه و درآمد و همچنین یک شورای بررسی قانون اساسی می باشد.

مجلس نمایندگان  564 نماینده دارد.(فقط یک نماینده مخالف دارد). تقریبا همه احزاب در مجلس نمایندگان، نماینده دارند اما حزب حاکم همچنان دارای اکثریت می باشد. وظیفه مجلس نمایندگان به طور کلی عبارت است از؛ انتخاب نخست وزیر(بالاترین مقام اجرایی کشور)، وضع قوانین، ارائه پیشنهادات و نظارت بر عملکرد دولت. همچنین مجلس نمایندگان دارای 16 کمیته یا کمیسیون دائم به نام های؛ کمیسیون فرهنگ، گردشگری و رسانه های گروهی، کمیسیون امور دامداران، کمیسیون صنعت، کمیسیون زنان، بچه ها و جوانان، کمیسیون امور خارجی، دفاعی و امنیتی، کمیسیون علوم، ارتباطات و فنآوری، کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست، کمیسیون تجارت، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون امور اجتماعی، کمیسیون توسعه منابع انسانی، کمیسیون حساب های(حسابرسی) عمومی، کمیسیون توسعه شهری و ساخت و ساز، کمیسیون قانون، عدالت و مدیریت و همچنین دو کمیته غیر دائم به نام های؛ کمیسیون مشاوره تجارت و بازرگانی(21 عضو) و کمیسیون هماهنگی(35 عضو) هر دو به ریاست رئیس مجلس می باشد. در کمیته هماهنگی هر کمیسون 2 عضو دارد بعلاوه رئیس مجلس و معاونش و دبیرکل مجلس.

 

کمیسیون ها وظیفه ارائه گزارش و پیشنهادات پس از بررسی پیش نویس قوانین، بررسی لوایح و نظارت بر بخش هایی که جزء وظایفشان می باشد و همچنین نظارت بر عملکرد دولت متناسب با حوزه تخصصی خودشان.  

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | جستجو