معرفی سفیر یا نمایندگی
ساعات كار اداري

روزهای دوشنبه تا جمعه

ساعت 8/30 تا 13

ساعت 14/30 تا 17

نقشه سایت |  وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | گالری تصاویر | جستجو